VESTI

• Radna grupa za promociju Ciljeva održivog razvoja održala je šesti redovni sastanak 30. juna u prostorijama Vojvođanske banke. Tom prilikom je aktivnosti Svetskog fonda za prirodu (WWF) i načine na koje se ova organizacija bavi Ciljevima održivog razvoja predstavila Duška Dimović. Ona je izdvojila inicijativu WWF grupa za kllimatske promene, koja predstavlja najveću privatnu platformu za vodeće kompanije u oblasti očuvanja klime u Austriji. Ciljevi koje WWF smatra najznačajnijim su: 7, 11, 12, 13, 14, 15 i 17. Od mnogobrojnih projekata posebno je izdvojen dogovor koji je postignut o zelenoj energiji sa kompanijom IKEA, koja se obavezala i uspela da za 3 godine smanji emisiju štetnih gasova za 80%.

• Šesti sastanak Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja u okviru Globalnog dogovora u Srbiji održaće se u četvrtak, 30. juna u prostorijama Vojvođanske banke. Prezentacijom "Kako naše organizacije ostvaruju Ciljeve održivog razvoja" predstaviće se WWF - Svetski fond za prirodu. Sastankom će predsedavati Olivera Vuković, zamenica predsedavajućeg Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja i izvršna direktorka SeConS grupe za razvojnu inicijativu.

• Peti sastanak Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja

Globalni dogovor u Srbiji, u okviru aktivnosti Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja, organizovao je peti sastanak „Kako naše organizacije ostvaruju Ciljeve održivog razvoja“.

Na skupu su u kontekstu doprinosa realizaciji Ciljeva održivog razvoja svoje aktivnosti predstavile Erste banka, Trag fondacija, Sekopak i Fraktal.

Sastanci Radne grupe Globalnog dogovora u Srbiji su prilika da se razmene iskustva različitih društvenih aktera, u cilju promocije i realizacije 17 Ciljeva održivog razvoja.

• Srbiji predstoji usklađivanje nacionalnih politika sa Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine, zajednička je poruka sa otvaranja konferencije „Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030“, koju je organizovala SeConS grupa za razvojnu inicijativu u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo u Srbiji. UN Agenda 2030 predstavljaće okvir za formulisanje nove Strategije održivog razvoja, ali i drugih sektorskih politika koje su neposrednije usmerene na specifične ciljeve održivog razvoja sadržane u Agendi.

Na otvaranju konferencije govorili su Kori Udovički, potpredsednica Vlade Republike Srbije i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje UN Agende 2030, Irena Vojačkova Solorano, stalna koordinatorka UN u Srbiji, Jadranka Jelinčić, izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, Maria Luz Vega, savetnica direktora Međunarodne organizacije rada za Evropu i Centarlnu Aziju i prof. dr Slobodan Cvejić, direktor istraživanja SeConS-a.

Nakon diskusije u panelima učesnici konferencije doneli su niz zaključaka u vezi sa primenom i praćenjem nekoliko ciljeva UN agende 2030. Ono što se nametnulo kao zajednički zaključak iz svih panel diskusija je da su transparentne i efikasne državne institucije od ključnog značaja za postizanje bilo kojeg cilja održivog razvoja, kao i da je neophodno postizanje šireg društvenog konsenzusa oko razvojnih ciljeva i načina njihovog ostvarivanja. Osim toga zaključeno je i da država u primeni i praćenju politika održivog razvoja može naći partnere u korporativnom sektoru, među nevladinim organizacijama i u akademskim krugovima.

Pogledajte arhivu vesti

Aktuelno


Brošura