VESTI

• U prostorijama kompanije Delta Holding, 29. septembra odžan je sedmi sastanak Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja, pod nazivom „Kako naše organizacije ostvaruju Ciljeve održivog razvoja“. Prisutni su imali priliku da čuju iskustva kompanija Telenor, KPMG kao i organizacije UNICEF, koja je predstavila primere dobre prakse kompanija koje posluju društveno odgovorno, a projekti su im usmereni ka deci.

Nakon razmene iskustva i diskusije, članice su usvojile predlog da će mreža Globalni dogovor u Srbiji uraditi katalog sa primerima dobre prakse, razvrstan po ciljevima kojima su organizacije najviše posvećene.


• Radna grupa za promociju Ciljeva održivog razvoja održala je šesti redovni sastanak 30. juna u prostorijama Vojvođanske banke. Tom prilikom je aktivnosti Svetskog fonda za prirodu (WWF) i načine na koje se ova organizacija bavi Ciljevima održivog razvoja predstavila Duška Dimović. Ona je izdvojila inicijativu WWF grupa za kllimatske promene, koja predstavlja najveću privatnu platformu za vodeće kompanije u oblasti očuvanja klime u Austriji. Ciljevi koje WWF smatra najznačajnijim su: 7, 11, 12, 13, 14, 15 i 17. Od mnogobrojnih projekata posebno je izdvojen dogovor koji je postignut o zelenoj energiji sa kompanijom IKEA, koja se obavezala i uspela da za 3 godine smanji emisiju štetnih gasova za 80%.

• Šesti sastanak Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja u okviru Globalnog dogovora u Srbiji održaće se u četvrtak, 30. juna u prostorijama Vojvođanske banke. Prezentacijom "Kako naše organizacije ostvaruju Ciljeve održivog razvoja" predstaviće se WWF - Svetski fond za prirodu. Sastankom će predsedavati Olivera Vuković, zamenica predsedavajućeg Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja i izvršna direktorka SeConS grupe za razvojnu inicijativu.

• Peti sastanak Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja

Globalni dogovor u Srbiji, u okviru aktivnosti Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja, organizovao je peti sastanak „Kako naše organizacije ostvaruju Ciljeve održivog razvoja“.

Na skupu su u kontekstu doprinosa realizaciji Ciljeva održivog razvoja svoje aktivnosti predstavile Erste banka, Trag fondacija, Sekopak i Fraktal.

Sastanci Radne grupe Globalnog dogovora u Srbiji su prilika da se razmene iskustva različitih društvenih aktera, u cilju promocije i realizacije 17 Ciljeva održivog razvoja.

Pogledajte arhivu vesti

Aktuelno


Brošura