UN ciljevi održivog razvoja (SDGs)

UN CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA (SDGs)

 • Cilj 1. Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima -> potciljevi
 • Cilj 2. Okončati glad, postići bezbednost hrane i poboljšanu ishranu i promovisati održivu poljoprivredu -> potciljevi
 • Cilj 3. Obezbediti zdrav život i promovisati blagostanje za ljude svih generacija -> potciljevi
 • Cilj 4. Obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja -> potciljevi
 • Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i devojčice -> potciljevi
 • Cilj 6. Obezbediti sanitarne uslove i pristup pijaćoj vodi za sve -> potciljevi
 • Cilj 7. Osigurati pristup dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve -> potciljevi
 • Cilj 8. Promovisati inkluzivan i održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve -> potciljevi
 • Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovisati održivu industrijalizaciju i podsticati inovativnost -> potciljevi
 • Cilj 10. Smanjiti nejednakost između i unutar država -> potciljevi
 • Cilj 11. Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbednim, prilagodljivim i održivim -> potciljevi
 • Cilj 12. Obezbediti održive oblike potrošnje i proizvodnje -> potciljevi
 • Cilj 13. Preduzeti hitnu akciju u borbi protiv klimatskih promena i njenih posledica -> potciljevi
 • Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse za održiv razvoj -> potciljevi
 • Cilj 15. Održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i sprečiti uništavanje biodiverziteta -> potciljevi
 • Cilj 16. Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbediti pristup pravdi za sve i izgraditi efikasne, pouzdane i inkluzivne institucije na svim nivoima -> potciljevi
 • Cilj 17. Učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj -> potciljevi