Arhiva vesti

• U prostorijama kompanije Delta Holding, 29. septembra odžan je sedmi sastanak Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja, pod nazivom „Kako naše organizacije ostvaruju Ciljeve održivog razvoja“. Prisutni su imali priliku da čuju iskustva kompanija Telenor, KPMG kao i organizacije UNICEF, koja je predstavila primere dobre prakse kompanija koje posluju društveno odgovorno, a projekti su im usmereni ka deci.

Nakon razmene iskustva i diskusije, članice su usvojile predlog da će mreža Globalni dogovor u Srbiji uraditi katalog sa primerima dobre prakse, razvrstan po ciljevima kojima su organizacije najviše posvećene.


• Radna grupa za promociju Ciljeva održivog razvoja održala je šesti redovni sastanak 30. juna u prostorijama Vojvođanske banke. Tom prilikom je aktivnosti Svetskog fonda za prirodu (WWF) i načine na koje se ova organizacija bavi Ciljevima održivog razvoja predstavila Duška Dimović. Ona je izdvojila inicijativu WWF grupa za kllimatske promene, koja predstavlja najveću privatnu platformu za vodeće kompanije u oblasti očuvanja klime u Austriji. Ciljevi koje WWF smatra najznačajnijim su: 7, 11, 12, 13, 14, 15 i 17. Od mnogobrojnih projekata posebno je izdvojen dogovor koji je postignut o zelenoj energiji sa kompanijom IKEA, koja se obavezala i uspela da za 3 godine smanji emisiju štetnih gasova za 80%.

• Šesti sastanak Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja u okviru Globalnog dogovora u Srbiji održaće se u četvrtak, 30. juna u prostorijama Vojvođanske banke. Prezentacijom "Kako naše organizacije ostvaruju Ciljeve održivog razvoja" predstaviće se WWF - Svetski fond za prirodu. Sastankom će predsedavati Olivera Vuković, zamenica predsedavajućeg Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja i izvršna direktorka SeConS grupe za razvojnu inicijativu.

• Peti sastanak Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja

Globalni dogovor u Srbiji, u okviru aktivnosti Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja, organizovao je peti sastanak „Kako naše organizacije ostvaruju Ciljeve održivog razvoja“.

Na skupu su u kontekstu doprinosa realizaciji Ciljeva održivog razvoja svoje aktivnosti predstavile Erste banka, Trag fondacija, Sekopak i Fraktal.

Sastanci Radne grupe Globalnog dogovora u Srbiji su prilika da se razmene iskustva različitih društvenih aktera, u cilju promocije i realizacije 17 Ciljeva održivog razvoja.

• Srbiji predstoji usklađivanje nacionalnih politika sa Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine, zajednička je poruka sa otvaranja konferencije „Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030“, koju je organizovala SeConS grupa za razvojnu inicijativu u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo u Srbiji. UN Agenda 2030 predstavljaće okvir za formulisanje nove Strategije održivog razvoja, ali i drugih sektorskih politika koje su neposrednije usmerene na specifične ciljeve održivog razvoja sadržane u Agendi.

Na otvaranju konferencije govorili su Kori Udovički, potpredsednica Vlade Republike Srbije i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje UN Agende 2030, Irena Vojačkova Solorano, stalna koordinatorka UN u Srbiji, Jadranka Jelinčić, izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, Maria Luz Vega, savetnica direktora Međunarodne organizacije rada za Evropu i Centarlnu Aziju i prof. dr Slobodan Cvejić, direktor istraživanja SeConS-a.

Nakon diskusije u panelima učesnici konferencije doneli su niz zaključaka u vezi sa primenom i praćenjem nekoliko ciljeva UN agende 2030. Ono što se nametnulo kao zajednički zaključak iz svih panel diskusija je da su transparentne i efikasne državne institucije od ključnog značaja za postizanje bilo kojeg cilja održivog razvoja, kao i da je neophodno postizanje šireg društvenog konsenzusa oko razvojnih ciljeva i načina njihovog ostvarivanja. Osim toga zaključeno je i da država u primeni i praćenju politika održivog razvoja može naći partnere u korporativnom sektoru, među nevladinim organizacijama i u akademskim krugovima.

• SeConS - Grupa za razvojnu inicijativu i Fondacija za otvoreno društvo Srbija organizuju Konferenciju „Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030“ koja će biti održana u Beogradu 4. aprila 2016. godine. Cilj konferencije je da proširi svest o obavezama Srbije u vezi sa Agendom, kao i da poveže različite aktere iz javnog, korporativnog, nevladinog i akademskog sektora koji mogu da doprinesu realizaciji Ciljeva održivog razvoja u Srbiji.

• Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je na 70. sednici Generalne skupštine UN podneo izveštaj o glavnim prekretnicama na putu ka koherentnoj, efikasnoj i inkluzivnoj nadgradnji i pregledu realizacije Agende održivog razvoja do 2030. godine. Ovaj izveštaj ne propisuje kako treba primenjivati Agendu 2030, jer je to u nadležnosti država potpisnica, već ukazuje na to kako se na globalnom nivou može uspostaviti koherentan sistem nadgradnje i pregleda njene implementacije. U izveštaju se naglašava da će države pripremati nacionalne izveštaje na dobrovoljnoj bazi. Proces izveštavanja bi trebalo da vodi država, uključujući predstavnike ministarstava i druge relevantne visoke zvaničnike. Takođe, ovaj proces treba da omogući partnerstva kroz učešće različitih relevantnih aktera.

Preporučuje se da nacionalni izveštaji sadrže opis metodologije praćenja postignuća Ciljeva održivog razvoja, opis političkog okvira praćenja implementacije Agende 2030 (stvaranje vlasništva nad Agendom; uključivanje Ciljeva održivog razvoja u nacionalne politike; uvažavanje ekonomske, društvene i ekološke dimenzije održivog razvoja; ciljevi i potciljevi; specifične tematske analize), opis sredstava za implementaciju Agende, kao i institucionalni mehanizam kojim se to ostvaruje.

O izveštaju će raspravljati Politički forum na visokom nivou u julu 2016. godine.

Ceo izveštaj Generalnog sekretara UN dostupan je na: www.un.org

• Na sednici Vlade Srbije od 30. decembra 2015. godine doneta je Odluka o obrazovanju Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine. Za predsednicu grupe imenovana je potpredsednica Vlade i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički.

Glavni zadatak Radne grupe je da prati sprovođenje Agende UN i da tim povodom objedini i koordinira stavove i aktivnosti svih nadležnih ministarstava. Zadatak Radne grupe biće i da predloži proces usvajanja nacionalne strategije održivog razvoja, kojom bi se harmonizovalo ostvarivanje ciljeva Agende UN sa uslovima koje Republika Srbija treba da ostvari kako bi ispunila svoje međunarodne obaveze i uspešno privela kraju pristupne pregovore sa Evropskom unijom.

Tekst Odluke dostupan je na http://bit.ly/1MGuJ0t

• U prostorijama Privredne komore Srbije, 12. 1. 2016, održan je prvi sastanak Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja Globalnog dogovora u Srbiji. Sastanak je imao za cilj da se usvoji okvirni plan rada Radne grupe i dogovore aktivnosti u narednom periodu. Detaljnije o Globalnom dogovoru u Srbiji na www.ungc.rs

• SeConS - Grupa za razvojnu inicijativu, Fondacija za otvoreno društvo Srbija i UN - Srbija organizuju Konferenciju posvećenu novoj razvojnoj agendi Ujedinjenih nacija. Konferencija će biti održana u januaru 2016, u Beogradu, nakon formiranja međuresorne Radne grupe Vlade Republike Srbije, ovlašćene da rukovodi implementacijom novih ciljeva održivog razvoja. Uskoro detaljnije...

• U petak, 6. novembra, u prostorijama "Jugoslovenske kinoteke", u organizaciji nedeljnika "Vreme" i Fondacije za otvoreno društvo Srbija održana je konferencija "Spoljna politika Srbije i unutrašnji održivi razvoj u svetlu novousvojenih razvojnih ciljeva UN", na kojoj su učestvovali Kori Udovički, ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije, Irena Vojačkova Solorano, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija (UN) u Srbiji, Dragan Županjevac, ambasador, koordinator za Ekonomsko socijalni savet UN i održivi razvoj, i Jadranka Jeličić, izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji. Detaljnije na www.vreme.com

• SeConS - Grupa za razvojnu inicijativu je u okviru Nedelje parlamentarizma organizovala prezentaciju/diskusiju pod nazivom "Predstavljanje nove razvojne agende UN-a "Transformišući naš svet: Agenda za održivi razvoj do 2030." i izazovi njene implementacije u nacionalne okvire javnih politika". Prezentacija/diskusija je održana 20. oktobra 2015. godine od 11 do 12:30 časova u maloj sali Medija centra, Terazije 3, Beograd. Prisutnim poslanicima Narodne Skupštine Republike Srbije, predstavnicima državnih institucija, medija i organizacija civilnog društva obratili su se: Ambasador Dragan Županjevac, koordinator za ECOSOC -Ministarstvo spoljnih poslova; Mišel Sent-Lot, v.d. Stalnog koordinatora UN-a u Srbiji; Jadranka Jelinčić, izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo Srbija i Prof. dr Slobodan Cvejić, direktor istraživanja u SeConS - Grupi za razvojnu inicijativu.

• Prvog dana trodnevnog (25-27. 9. 2015) Samita Ujedinjenih nacija održanog u Njujorku, velikom većinom glasova usvojena je nova UN razvojna agenda "Transformišući naš svet: Agenda za održivi razvoj do 2030". Detaljnije na www.un.org/sustainabledevelopment

• Danas u Njujorku počinje Samit Ujedinjenih nacija (25-27. 9. 2015) posvećen održivom razvoju na kome bi trebalo da bude usvojena nova UN razvojna agenda "Transformišući naš svet: Agenda za održivi razvoj do 2030" koja u sebi sadrži 17 globalnih ciljeva i 169 "targeta" koji bi trebalo da budu ispunjeni do 2030. Detaljnije o Samitu na www.un.org/sustainabledevelopment/summit

• Nedeljnik Vreme je 17. 9. 2015. objavio članak "Kako rešiti svetske probleme" u kome je predstavljena nova UN razvojna agenda "Transformišući naš svet: Agenda za održivi razvoj do 2030" koja bi trebalo da bude usvojena na Samitu Ujedinjenih nacija 25-27. 9. 2015. u Njujorku. Detaljnije na www.vreme.com

• Predložena je nova razvojna agenda Ujedinjenih nacija, pod nazivom "Transformišući naš svet: Agenda za održivi razvoj do 2030", koja bi trebalo da bude usvojena na Samitu Ujedinjenih nacija, koji će se održati 25-27. 9. 2015. u Njujorku. Detaljnije na www.sustainabledevelopment.un.org

• 13. 8. 2015. nedeljnik "Vreme" je objavio autorski tekst "Ciljevi za bolji svet", kao poslednji u nizu članaka koji se bave promocijom Ciljeva održivog razvoja (SDGs). Detaljnije na www.vreme.com

• 23. 7. 2015. nedeljnik "Vreme" je objavio članak "Zajedno do šesnaestog cilja", kao poslednji u nizu članaka (u vestima ispod) koji se bave ciljevima održivog razvoja (SDGs). Detaljnije na www.vreme.com

• 15. 7. 2015. u Adis Abebi, na 3. Međunarodnoj konferenciji o finansiranju za razvoj, usvojena je akciona agenda za finansiranje nove razvojne agende Ujedinjenih nacija. UN ovu agendu nazivaju istorijskom, dok joj organizacije civilnog društva upućuju niz kritika. Detaljnije na www.un.org

• 30.06. 2015. je objavljen izveštaj sa prvog sastanka Među-agencijske i ekspertske grupe za indikatore Ciljeva održivog razvoja održanog u Njujorku 1.i 2. juna.

• Nedeljnik "Vreme" je od 5.2.2015. u saradnji sa FOD-om pokrenuo seriju članaka i konferencija koje se bave podizanjem svesti o važnosti 16. cilja održivog razvoja, a posebno o delu koji referiše na jednak pristup pravdi, kao i na dobro upravljanje. Člancima se može pristupiti na: Igra u kojoj se ne znaju pravila // Zašto je važan pristup pravdi // Širi plan, jasnija slika // Lista ugroženih 2014 // Pravda nije ni jednaka ni efikasna // Pravda za sve

• Dana 26.6.2015. u Beogradu, Srbija, biće održana regionalna konferencija "Ciljevi održivog razvoja u zemljama Zapadnog Balkana posle 2015. godine", u organizaciji Fondacije za otvoreno društvo.

• Od 13-16. jula u Adis Abebi, Etiopija, biće održana 3. Međunarodna konferencija o finansiranju za razvoj. Ovo će biti konferencija na najvišem nivou na kojoj će učestvovati šefovi država ili vlada i relevantni ministri. Više o konferenciji na www.un.org

• Od 18-22.05.2015. u UN-u je održana nova sesija međuvladinih pregovora o razvojnoj agendi posle 2015. godine. Teme pregovora, prvi komentari facilitatora i drugi relevantni materijali sa ovog skupa mogu se pronaći na www.sustainabledevelopment.un.org

• Politički forum na visokom nivou o održivom razvoju biće održan od 18.06-08.07.2015. u Njujorku. Forum će omogućiti debatu između vlada, sistema UN-a i drugih organizacija, naučnika, glavnih grupa i drugih aktera iz građanskog društva. Program i prateća dokumenta za ovaj skup mogu se naći na www.sustainabledevelopment.un.org